دسته: امنیت و شبکه

24 شهریور

مجرمان سایبری فیشینگ و گواهینامه EV را ترکیب می کنند

در این مقاله، اقدامات تهدیدی که پشت تروجان‌های اطلاعاتی RedLine و Vidar قرار دارند، به تبدیل شدن به نرم‌افزارهای رمزگذاری‌کننده (باج افزار) از طریق حملات فیشینگ از طریق کمپین‌هایی که پیام‌های اولیه آنها با گواهی‌نامه‌های امضای کد Extended Validation (EV)...

232

امنیت و شبکه

علیرضا