برچسب: آنتی ویروس

2 آذر

تولید سریع ترین ابزار متن باز تشخیص نفوذ جهان

سیستم‌های تشخیص نفوذ که به منظور کشف فعالیت های مشکوک می توانند بر فعالیت های شبکه های رایانه ای نظارت کرده و آنها را تجزیه و تحلیل کنند، در واقع حکم سرویس‌های اطلاعاتی مخفی را برای سازمان ها ایفا می...

767

بلاگ

علیرضا