برچسب: تشخیص نفوذ

2 آذر

تولید سریع ترین ابزار متن باز تشخیص نفوذ جهان

سیستم‌های تشخیص نفوذ که به منظور کشف فعالیت های مشکوک می توانند بر فعالیت های شبکه های رایانه ای نظارت کرده و آنها را تجزیه و تحلیل کنند، در واقع حکم سرویس‌های اطلاعاتی مخفی را برای سازمان ها ایفا می...

757

بلاگ

علیرضا