برچسب: فیک نیوز

7 آبان

خبرهای دروغین (فیک نیوز) رتبه یک دنیا

یکی از مهمترین جرایم سایبری در سطح جهان، انتشار خبرهای جعلی و کذب است. بر اساس یک نظرسنجی در خصوص مخاطره جهانی (World Risk Poll) که توسط بنیاد خیریه انگلیسی با نام “Lloyd’s Register” انجام شده است حدود ۷۰ درصد...

603

اخبار شرکت ها

علیرضا