برچسب: مصاحبه

8 مهر

جلوگیری از رفتن نیروهای متخصص امنیت اطلاعات از شرکت‌ها

در سال‌های اخیر پیشرفت تکنولوژی و در کنار آن تهدیدات سایبری منجر به تشکیل بخش اجتناب‌ناپذیر فناوری اطلاعات در تمام سازمان‌ها دولتی و شرکت‌های خصوصی شده است. این بخش‌ها، به دلیل اهمیت ویژه خود متشکل از نیروهایی بااستعداد و تیزهوش...

1322

بلاگ

علیرضا