برچسب: Project Scope

3 شهریور

scope statement چیست

بخشی از عملیات طرح ریزی پروژه است که شامل تعیین و مستند سازی لیستی از اهداف خاص و ثابت پروژه ، deliverables (موارد قابل تحویل از جمله اخبار ، اسناد و …) ، وظایف ، هزینه ها و ضرب العجل...

2913

بلاگ

علیرضا