0

توافقنامه

آخرین آپدیت : 1397/11/25

 

کلیه کاربران، خریداران، فروشندگان و بازاریابان تست نفوذ و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از محصولات تست نفوذ، موظف به رعایت کامل شرایط تست نفوذ  هستند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق کاربران و تطابق با قوانین حاکم بر کشور است. این شرایط جامع و کامل نبوده و تست نفوذ حق اضافه، حذف یا تغییر بندهای آن را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آن ها در سایت www.testnofoz.com برای خود محفوظ می دارد. هرگونه شکایت و گزارش در مورد تخطی کاربران از این شرایط می بایست از طریق تیکت به تست نفوذ اعلام گردد.

 

فصل اول: تعاریف

 

فصل دوم: هویت

 

فصل سوم: نحوه ارتباط طرفین با هم

 

فصل چهارم: تغییرات

 

فصل پنجم: تحویل محصول

 

فصل ششم: امنیت و محرمانگی

 

فصل هفتم: مرجع قضاوت

 

فصل هشتم: شرایط و ضوابط کلی خریدار، فروشنده و بازاریاب

 

قوانین خریدار

 

 

قوانین فروشنده

 

 

قوانین و ضوابط مرتبط با خاتمه همکاری فروشنده با تست نفوذ

حل اختلاف

 

قوانین بازاریاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان

با عضویت در خبرنامه تست نفوذ از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!

0