توافقنامه

آخرین آپدیت : 1397/11/25

 

کلیه کاربران، خریداران، فروشندگان و بازاریابان تست نفوذ و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از محصولات تست نفوذ، موظف به رعایت کامل شرایط تست نفوذ  هستند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق کاربران و تطابق با قوانین حاکم بر کشور است. این شرایط جامع و کامل نبوده و تست نفوذ حق اضافه، حذف یا تغییر بندهای آن را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آن ها در سایت www.testnofoz.com برای خود محفوظ می دارد. هرگونه شکایت و گزارش در مورد تخطی کاربران از این شرایط می بایست از طریق تیکت به تست نفوذ اعلام گردد.

 

فصل اول: تعاریف

 

فصل دوم: هویت

 

فصل سوم: نحوه ارتباط طرفین با هم

 

فصل چهارم: تغییرات

 

فصل پنجم: تحویل محصول

 

فصل ششم: امنیت و محرمانگی

 

فصل هفتم: مرجع قضاوت

 

فصل هشتم: شرایط و ضوابط کلی خریدار، فروشنده و بازاریاب

 

قوانین خریدار

 

 

قوانین فروشنده

 

 

قوانین و ضوابط مرتبط با خاتمه همکاری فروشنده با تست نفوذ

حل اختلاف

 

قوانین بازاریاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0